Portes Batents

Porta que permet un màxim aprofitament del espai disponible. Es pot equipar amb diferents sistemes de guies por poder adaptar qualsevol espai tant a nivell residencial com industrial.click aquí per veure el catàleg